adatkezeles - Szeretettel köszöntjük a Hungária Nagycirkusz weboldalán!

Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési tájékoztató

                                    
 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Hungaria Nagycirkusz (2212 Csévharaszt, Kisfaludy u. 4) a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára  nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.  Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden  adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti  jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott  elvárásoknak.

A Hungaria Nagycirkusz fenntartja magának a jogot  jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az  esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Hungaria Nagycirkusz a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden  olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok  biztonságát garantálja.
Hungaria Nagycirkusz az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 
 • Az adatkezelő adatai
 • Név: Ádám Henrik - Egyéni Vállalkozó
  Székhely: 2212 Csévharaszt, Kisfaludy u. 4
  Cégjegyzékszám: HU-68009786
  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
  Adószám: HU68009786
  Telefonszám: 06 - 305338853
  E-mail: info@hungarianagycirkusz.com
   
 • A kezelt személyes adatok köre
 • 2. Regisztráció során megadandó személyes adatok
  Keresztnév *
  E-mail *
  A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
  Technikai adatok
  A Hungaria Nagycirkusz a személyes adatok  kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  –         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  –         hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  –         változatlansága igazolható (adatintegritás);
  –         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Hungaria Nagycirkusz az adatkezelés során megőrzi
  –         a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  –         a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  –         a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a  jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a  kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos  eszközök.
  Cookie-k (Sütik)
  A sütik feladata
  –         információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  –         megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek  felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor,  így nem kell újra begépelni őket;
  –         megkönnyítik a weboldal használatát;
  –         minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  Ezen sütik célja, hogy a látogatók  maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Hungaria Nagycirkusz weboldalát, használhassák annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet  (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája  automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt  más eszközről.
  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  A weboldalon alkalmazza a  Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics  statisztikai célú szolgáltatás használatával a Hotelinfo Kft.  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan  használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a  felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik  szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt  más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem  törli őket.
   
 • Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
 • Általános adatkezelési irányelvek
  A Hungaria Nagycirkusz tevékenységének  adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az  érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában  visszavonhatják.
  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy  körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik  kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. A Hungaria Nagycirkusz a neki megadott személyes  adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az  azt megadó személy felel.
  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  –         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  –         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete  (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  –         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  –         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  –         2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  –         2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
  • Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 1/391-1400
  Fax: 1/391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: www.naih.hu

  2018. május 25.
  Vissza a tartalomhoz